Is feachtas carthanachta é ‘FitCrew’. An fís atá ann ná scileanna luadracha agus scileanna bhunghluaiseachta a fheabhsú agus a fhorbairt i measc páistí.

25%

líon na bpáistí atá róthrom nó mutallach faoi láthair

63%

líon na bpáistí atá róthrom a bheidh ina ndaoine fásta murtallacha

€4.6b

costas saolré don Stát

88%

líon na bpáistí a theipeann ar scileanna bunghluaiseachta (S.B.G.)

Tá ‘FitCrew’ bródúil le bheith ag feidhmiú i bpáirtíocht le ceannairí tionscal ar na bunchlocha luathfhorbairt  seo a leanas:  Folláine Coirp, Cothú agus Folláine Mebhrach.

Gliog ar na nascanna seo a leanas…

FOLLÁINE COIRP

Ag baint leas as ár dtaithí roinnte in traenáil agus forbairt tá clár folláine cuimsitheach dearaithe do pháistí ag gach leibhéal cumais.

Tuilleadh eolais FOLLÁINE COIRP

COTHÚ

Tá dearcadh dearfach curtha i leith cothú agus conas nósanna maithe maireachtála a chur i bhfeidhm go fad téarmach. Eiseamláir a thugann gnásanna sláintiúil do pháistí a bhfanann leo tríd go haosacht.

Deireadh Fómhair 2022 COTHÚ

An Criú

Reggie Corrigan

Is iar-imreoir profisiúnta rugbaí é R.C. Chaith sé breis is deich mbliain ag imirt rugbaí le Cúige Laigheann agus Éire. Tá cúig bhliain caite aige ag cóitseáil go profisiúnta. Tá céim mháistir bainte amach ag Reggie i mBainistíocht Spóirt agus Aclaíocht. Tá Reggie i mbun craoltóireacht sna meáin faoi láthair.

Labhair le Reggie inniu

Ian Madden

Is saoi é Ian sa tionscail aclaíochta le fiche bliain caite aige gafa leis. Tá cúlra ag Ian i bhfisteiripe. Tá breis is 20,000 uair curtha isteach as Ian ag obair le daoine i réimse leathan den tionscal aclaíochta. Lúthchleasaithe seasmhachta, seampíní domhanda agus seampíní na hÉireann i rámhaíocht, sciáil agus spóirt foirne ina measc.

Labhair le hIan inniu

Tacaíocht

Aiseolas

“I think it would be interesting to learn new ways to teach sport to kids, finding a new way to deliver the curriculum in a fun and structured way.”

“A fantastic opportunity to develop as a teacher and a wonderful way to teach physical education.”

"Parents and children absolutely love it!"